Quality Assurance bij implementaties

Bij de uitvoer van IT-implementatieprojecten gaat nog wel eens iets mis, waardoor de uitkomst niet of niet helemaal voldoet aan de verwachtingen. Hieraan kunnen vele oorzaken ten grondslag liggen, denk bijvoorbeeld aan onrealistische doelstellingen of slecht project management. Wij hebben ruime ervaring met kwaliteitsborging binnen IT-projecten en begrijpen daarnaast ook goed de verwachtingen die uw accountant vanuit oogpunt van de jaarrekeningcontrole heeft.

Door risico’s tijdig te onderkennen, in te schatten op kans en (financiële) impact kunnen er ruim voor go-live maatregelen worden genomen om eventuele negatieve gevolgen te beperken. Wij ontzorgen u door onze cyclische aanpak die de fasering van uw project volgt.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Neem contact op